27 Bình luận
  • hao29
    sao bọn dân Nhật nó không mua cái thẻ hay cái bút diệt khuẩn chết tiệt gì của nó mà đeo đi. Bọn chó bán háng bất lương phen này hết cãi.
Website liên kết