2 Bình luận
  • tuanna0703
    Nghị định cũng quy định người mua rượu, bia theo hình thức trực tuyến phải khai báo tên tuổi, địa chỉ cư trú, thông tin thanh toán cho người bán. Người bán có trách nhiệm kiểm tra tuổi trong trường hợp nghi ngờ người nhận hàng chưa đủ 18 tuổi.
    Nhảm vồn
Website liên kết