0 Bình luận
  • vcd2403
    Nếu có sự đồng thuận của người dân trong khu vực thì chả vấn đề gì!

    Mà nếu ko đồng thuận thì người dân chắc cũng ko phản đối. Nhất là ở nông thôn, ngoại thành. Vì rằng với họ: thóc còn 1 ts trong bồ, rau còn 1 ít ngoài vườn, sân cũng cài con gà con qué. Dù rằng ăn ít 1 tí, họ chịu đc! Nhưng nếu dính bệnh, đó mới là tương lai mờ mịt.
Website liên kết