0 Bình luận
  • TanNg
    Lý do nói rồi mà, do ngày tới Bạch Mai là qua 14 ngày. Nhiều người mặc định coi bệnh nhân là tội phạm quá.
Website liên kết