0 Bình luận
 • cicada
  Kiểu 1: có tiền, ở nhà nghỉ ngơi, hưởng thụ, gọi là Sống Chậm.
  - Kiểu 2: không có tiền, ở nhà đói há mồm, gọi là Chết Chậm.
  - Kiểu 3: có tiền hay không chả quan trọng, cuối năm thêm 1 đứa nữa, gọi là Rút Chậm ^^
  Mà nhìn chung là kiểu LON (làm ở nhà)
 • Luster
  @ntvim88 kiểu LON (làm ở nhà)
Website liên kết