0 Bình luận
  • hiall
    Cụ dự là năm nay có đại dịch, sắp xếp lại trật tự thế giới, mất giá đồng tiền.

    Anh em đi mua vàng đi. Nhiều cái cụ nói chuẩn phết!
Website liên kết