0 Bình luận
  • VTV
    Thôi chia cmn tay đi cho nhanh, mẹ với chị gái bạn trai thì thuộc loại "trả thù đời", bạn gái thì quá đề cao quyền cá nhân tới mức thực dụng, cưới nhau về chỉ khổ thằng chồng rồi mâu thuẫn cũng từ đó mà ra.
  • VTV
    Thôi chia cmn tay đi cho nhanh, mẹ với chị gái bạn trai thì thuộc loại "trả thù đời", bạn gái thì quá đề cao quyền cá nhân tới mức thực dụng, cưới nhau về chỉ khổ thằng chồng rồi mâu thuẫn cũng từ đó mà ra.
Website liên kết