0 Bình luận
  • SuperSliver
    Thế giới = Phương Tây nhé, không bao gồm phương Đông, đặc biệt là Đông Á
Website liên kết