1 Bình luận
 • ntmj27
  Lời full


  Trên cành cao chim hót Triển Chiêu đi với nguời yêu
  Bao đại nhân trông thấy Triển Chiêu nhe răng ra cười!
  - Chú đã lớn tuổi rồi mà sao vẫn chưa lấy vợ ?
  - Cháu vốn tình thật thà nên người ta chẳng lấy đâu !
  - Không lấy đi mai mày lấy bà già
  - Nhưng chú ơi cháu chỉ thích bà già
  - Không lấy đi mai mày mất việc làm
  - Không có sao, việc thì thiếu chi
  Bao đại nhân tức quá liền ra tay đánh Triển Chiêu
  Nhưng đại nhân quên mất Triển Chiêu võ công cao cường
  Mới đánh có mấy hiệp mà Bao đã lăn ra rồi
  Công Tôn Sách chạy vào, xin Triển tha mạng cho Bao !
  - Tôn Sách ơi nó là anh mày à ?
  - Nhưng chú ơi nó là Sếp mình mà !
  Cứ đánh đi mai mày mất việc làm
  - Không có sao, việc thì thiếu chi !!
 • ntmj27
  Lời full


  Trên cành cao chim hót Triển Chiêu đi với nguời yêu
  Bao đại nhân trông thấy Triển Chiêu nhe răng ra cười!
  - Chú đã lớn tuổi rồi mà sao vẫn chưa lấy vợ ?
  - Cháu vốn tình thật thà nên người ta chẳng lấy đâu !
  - Không lấy đi mai mày lấy bà già
  - Nhưng chú ơi cháu chỉ thích bà già
  - Không lấy đi mai mày mất việc làm
  - Không có sao, việc thì thiếu chi
  Bao đại nhân tức quá liền ra tay đánh Triển Chiêu
  Nhưng đại nhân quên mất Triển Chiêu võ công cao cường
  Mới đánh có mấy hiệp mà Bao đã lăn ra rồi
  Công Tôn Sách chạy vào, xin Triển tha mạng cho Bao !
  - Tôn Sách ơi nó là anh mày à ?
  - Nhưng chú ơi nó là Sếp mình mà !
  Cứ đánh đi mai mày mất việc làm
  - Không có sao, việc thì thiếu chi !!
Website liên kết