2 Bình luận
  • Jennyhp
    @echeveria Người Việt mình chửi nhau toé loe, Nam Bắc, đỏ đen này nọ, mỗi thái độ với TQ là đồng lòng
Website liên kết