0 Bình luận
  • tuong_bi
    Thả gà ra để đuổi
  • Buon_cuoi_that
    Công thức ông tính sai roài. Nhà nước bỏ 10K tỷ để thu về 30k tỷ trong lỗ (đếm cua). Tuy nhiên nếu đúng ông phải tính là nếu ko có đòn bẩy thì vẫn có X du khách đến, và nếu có đòn bẩy thì số du khác đến là Y. Nhà nước bỏ ra là (Y x 1M) và thu về cho mục đích (gia tăng du khách) là (Y-X) x 3M
    Nếu số khách gia tăng này mà ít (giả sử con số chứng minh được) thì nhà nước lỗ toẹt cho Campain của ông.
    Tóm lại là ko ai thả gà ra đuổi.
Website liên kết