0 Bình luận
  • kspm
    Theo em đây là điểm mẫu chốt
    Ở thời điểm khi Trung Quốc ghi nhận 27 ca nhiễm, Bộ Y tế Việt Nam bắt đầu công bố các hướng dẫn ngăn ngừa sự lây lan


    Phản ứng từ rất sớm, nhanh chóng & quyết đoán.
Website liên kết