0 Bình luận
  • khotabit
    Ơ thế hội đi biểu tình nó hok có súng à?
    Nó ở trong đám đông bắn ra thì có mà bảo vệ vào mắt. Loạn to
Website liên kết