0 Bình luận
  • hao29
    Cái kiểu "hồng phúc dân tộc", ưu tiên thái quá con cái các sếp ở VN chỉ làm suy yếu hệ thống, tác hại giống như "hôn nhận cận huyết" vậy. Các "thái tử" chỉ cần được 5 được 6 là đã bằng người khác được 10 rồi.
Website liên kết