1 Bình luận
  • _Yukin_
    Trời đất ! Là sao ko hiểu !?
    Ông Thiện đứng tên giấy tờ nhà đất thì ai ký tên , hợp thức hóa hợp đồng mua bán sang nhượng !?
    Ông Út đứng tên thì sao phòng công chứng V cho phép , thông qua hợp đồng giữa ông Thiện với nạn nhân .
    Tuy là nhà cấp 4 nhưng người dân đã nhờ đến chính quyền ( phòng công chứng ) can thiệp , xác minh quyền sử dụng đất , hợp đồng sang nhượng , thì giờ sao lại hũy ngang thế đc ...????
Website liên kết