0 Bình luận
  • SuperSliver
    Như vậy hiện Đồng Nai có 7 phó giám đốc công an. Ngoài đại tá Đạt vừa bổ nhiệm, 6 người đang giữ chức vụ phó giám đốc gồm các đại tá: Bùi Hữu Danh, Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu, Lê Quang Nhân, Nguyễn Ngọc Quang và thượng tá Nguyễn Xuân Thao.

    Khiếp, lắm phó giám đốc thế!
Website liên kết