0 Bình luận
  • hill
    Cái này cũng lắt léo, khó xử tụi nó lắm vì bản chất nó chỉ là trung gian trong mô hình vay ngang hàng
Website liên kết