0 Bình luận
  • trongnghia111
    Bỏ cần số đi thêm được nhiều không gian nhỉ, nhưng tưởng tượng cảm giác lên xe mà không có cần số nó cứ thế nào ấy
  • vinhc5
    Con này hot mà giữ giá phết, công nhận đi ngon
Website liên kết