0 Bình luận
  • shimon
    Công ti ông anh em cũng khuyến khích nhân viên vận động bằng tặng đồng hồ, tính số bước chân để thưởng cho ông nào có thành tích tốt á.
Website liên kết