1 Bình luận
  • shimon
    Nhìn miếng thịt thì có vẻ là còn sống (?). Vậy mà họ ăn được luôn?
Website liên kết