1 Bình luận
  • tranhungkhanh1990
    Đẳng cấp dẫn đầu về ca nhiễm nó phải khác chứ. Đen với Mỹ là đợt này lại đúng đợt bầu cử của Mẽo nên là rất khoai về mặt chính trị
Website liên kết