0 Bình luận
  • Ghim
    Thành Phố trong Thành Phố à, nếu sớm vài năm thì Sơn Tây không bị ép xin hạ xuống Thị Xã, rồi dần mất hết cả động lực
Website liên kết