1 Bình luận
  • kspm
    Nhiều lúc mình cũng bất ngờ về sự tự tin và cách đương đầu với khủng hoảng của người Mỹ, có lẽ chính điều đó làm nước Mỹ thú vị và luôn làm các nước khác phải nhìn vào.
Website liên kết