0 Bình luận
  • hieu_3x
    Ông tổng thống nào cũng làm 2 nhiệm kỳ hết, bày đặt bầu cử cho vui
Website liên kết