2 Bình luận
  • TanNg
    Tố nhau mà bảo là chống tiêu cực


    Một trong những lý do là cả ba nhà báo đã có đơn thư gửi T.Ư Mặt trận tổ quốc VN tố cáo tổng biên tập báo thời điểm đó là ông Đinh Đức Lập và một số thành viên Ban biên tập có tiêu cực.
Website liên kết