1 Bình luận
  • nextdoor
    Đọc mà thấy đau lòng. XH giờ những người làm việc tâm huyết thường là những cái gai trong mắt những thằng phá hoại. Có đầy cái VN làm được nhưng cứ phải mua nước ngoài , mua của TQ cho nhanh, lại có % hoa hồng nữa. Có một vài ông Thuyết, ông Dũng, ông Quốc nói mỏi mồm cũng chẳng ai nghe.
Website liên kết