1 Bình luận
  • VTV
    xem qua danh sách thì ở khu vực ĐNÁ, VN chỉ đứng trước Myanmar, đứng sau Lào, Cam, cách Phil, Thái, Malay, Indo một đoạn khá xa, còn Sing thì lên đứng ngang hàng với Thụy Sĩ.
Website liên kết