1 Bình luận
  • TanNg
    Vụ này mới đọc không thấy gì ghê gớm lắm, nhưng càng ngày càng thấy vấn đề. Bài phỏng vấn này cũng cho thấy mọi thứ nguy hại hơn ta tưởng rất nhiều, thậm chí còn nguy hại hơn vụ dàn khoan HD981.
  • TanNg
    Vụ này mới đọc không thấy gì ghê gớm lắm, nhưng càng ngày càng thấy vấn đề. Bài phỏng vấn này cũng cho thấy mọi thứ nguy hại hơn ta tưởng rất nhiều, thậm chí còn nguy hại hơn vụ dàn khoan HD981.
Website liên kết