Avatar's hahahehehihi

Ghi chép của hahahehehihi

alo alo

1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu. Hãy gọi cho tôi, tôi ko hứa sẽ trả tiền nhậu cho bạn , nhưng tôi hứa sẽ ngồi ăn mồi dùm bạn trong suốt buổi nhậu...    :d
3607 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi IceNguyen , bloc2210_3x
bloc2210_3x
Thể loại bạn cần tránh
9 năm trước· Trả lời
hahahehehihi
phụ tấm lòng người ta qua
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết