Avatar's Red

Ghi chép của Red

Còn lại

Điều còn lại
                           là mùa đông
 
trên ô cửa vắng
                                          ngồi trông mây trời

tôi tìm bài hát không lời
 
Về ai
                          một cánh chim
                                                      vời vợi xa
 
 
 
 
điều còn lại
                                    điều đang qua

chuyến tàu ngày cuối năm
                                        và
                                                           giấc mơ

vỡ bên những giọt nắng mờ

cành khô bóc lá
                                            những tờ lịch bay
 
 
 
 
điều còn lại
                                   trắng trên tay
 
ta tìm cảm nhận
                                        rối ngày không nhau

tháng năm
                         dòng chảy không màu

tình yêu ở lại
                           phía sau lưng rồi
 
 
 
điều còn lại
                              khô trên môi
 
ta ngồi tự hát
                            bồi hồi lắng nghe

mùa đông quay mặt
                                        bên hè

tìm rong trên
                     một
                                      chuyến xe
                                                          mưa phùn
 
 
 
 

3442 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake , KISS67891 người nữa
BauTroiNhanCach
"Mùa đông quay mặt bên hè
Tìm rong trên một chuyến xe mưa phùn"

Thơ của Red à ? Giàu hình ảnh nhỉ :x
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết