Avatar's phongtran86

Ghi chép của phongtran86

khong de

một năng lực hạn chế trong hưởng thụ nhục dục chỉ có thể là một sự lăng nhục đối với một tình yêu cao cả, chứ không thể là cái gì khác! Điều này trái hẳn với quan niệm cổ truyền lấy năng lực tiết dục làm chuẩn và cho rằng ai nồng nhiệt về tính dục là một người xấu xa, hèn hạ.  ST
3416 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , kanishi
Website liên kết