Avatar's hocvalamtudau

Ghi chép của hocvalamtudau

Đang ngâm cứu cách tạo kênh mới :(

Khó tìm nút nèo quá, hay mem mới ko được tạo Kênh
3429 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
chelx
bác kéo xuống dưới , phía tay phải , mục kênh quan tâm , có link tạo kênh đấy !
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết