Avatar's chelx

Ghi chép của chelx

xin lỗi

phát ngôn cần bình tĩnh trên mọi phương diện ,đừng làm gì khi quá đau khổ,hanh phúc hay nóng giận :D
xin lỗi những người phải nghe hay đọc những lời không hay của m :">
3352 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi say_hello , Hyn1 người nữa
Website liên kết