Avatar's chelx

Ghi chép của chelx

Thành công !

Để thành công, mỗi ngày mình đều cố gắng, bồi đắp. Tiền là cái thứ hai sẽ đến sau khi mình làm được những điều mình yêu thích, với lòng say mê và sự cố gắng cao nhất.
3296 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi meongoan , bloc22101 người nữa
meongoan
chiaki cố lên
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết