Avatar's chelx

Ghi chép của chelx

Việt Nam - đất nước anh hùng !

     Thật xúc động khi cảm nhận tinh thần dân tộc sôi sục trong từng con người ! Mọi người dường như quên đi tất cả những xấu xa , tiêu cực , lo âu của cuộc sống để cùng hướng về Tổ quốc .
    "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"
    Đoàn kết dân tộc , chúng ta sẽ đập tan bất cứ kẻ thù nào dám xâm phạm bờ cõi của cha ông ! Và sự thật là chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước kẻ thù dù lớn mạnh hơn chúng ta hàng chục, hàng trăm lần !
3283 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Sotaydulich_com , h2o7 người nữa
Sotaydulich_com
Hưởng ứng năm thanh niên hướng về biển đảo và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cùng tham gia ký sự Biển đao quê hương để dân ta phải biết sử ta bạn nhé!!! http://tinyurl.com/y977v9tn
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết