Avatar's trandao

Ghi chép của trandao

Bất lực... Từ lâu vẫn tự hào về khả năng đọc sách hơn người ( cùng lắm ông đi hỏi ).


 Đọc 5 vở Sechxpia đé0 hiểu gì. Quay lại quyết tâm đọc Kinh Thánh. Bất lực hoàn toàn.
3209 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết