Avatar's chelx

Ghi chép của chelx

À há .. hay nhỉ , mình thích tụi xì teen , nghĩ ra nhiều trò hay thật đấy :D

‎1Mình muốn nói với bạn 1 điều bí mật, nhìn vào dòng 5
2.Câu trả lời nằm ở số 11
3.Đừng tức giận nhìn số 9
4. Bình tình đừng nóng nhìn số 8
5. Đầu tiên dòng 2
... ... 6. Đừng bực mình nhìn số 12
7. Mình chỉ muốn nói rằng mình YÊU bạn nhiều lắm.
8. Điều mình muốn nói cho bạn biết là... CÂU TRẢ LỜI Ở DÒNG 10
9. Hãy kiên nhẫn và nhìn vào dòng 4
10. Đây là lần cuối mình làm trò này, nhìn dòng 7 đi
11. Mình hy vọng bạn chưa tức điên lên khi mình nói rằng Nhìn vào số 6
12. Xin lỗi nhìn số 3
3191 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi TaySac
Website liên kết