Avatar's TuyPhong

Ghi chép của TuyPhong

Sự thật cuối cùng?

Chúng ta nên nhìn sự việc khách quan và đa chiều. Cũng đừng cực đoan mê tín. Hãy đi tìm câu trả lời tiếp theo và cũng chưa  nghĩ đó là câu trả lời cuối cùng. Các nhà khoa học Galeli. Niuton, anh-xờ -tanh , họ đã nghĩ gì và làm gì ?
3248 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo
Website liên kết