Avatar's TuyPhong

Ghi chép của TuyPhong

Quy luật thịnh suy "sơ khai"

Trọng hiền tài thì thịnh. Mưu lợi thiên hạ không hợp lòng người thì thiên hạ oán ghét người tài lánh xa.
Việc bóng đá chắc sẽ cũng như vậy ......các ông bầu bỏ không tham gia nữa
Còn những việc khác cũng như thịnh suy của đất nước. .....Lịch sử chứng minh đất nước ta chỉ liêm chính thời kỳ đầu của một nền độc lập. .....
Hoàn cảnh và sự việc có khác như nhưng hình thế sự việc cũng cùng một dáng....
Đó cũng là thời kì đầu của ung nhọt nếu không chữa nhanh thì cũng có ngày nó phá ra
Chúng ta đã phải sống chung với nó, vì nghĩ rằng chỉ là việc nhỏ, nhưng đó lại là sai lầm nhất dể cho nó trở thành bệnh mãn tính. Coi thường, tất sẽ gánh hậu quả
3248 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi myxuan
Website liên kết