Avatar's TuyPhong

Ghi chép của TuyPhong

Trị tuyệt đối công bằng và họa phúc do người nhưng không thể do một ngày

 Lưu Bị 47 tuổi gặp Gia cát Lượng năm bao nhiêu tuổi không? 27 tuổi. Nếu là thời này chắc cũng là dũng cảm lắm mới tin dùng tuyệt đối. Còn Thế giới bây giờ có bao nhiêu tỷ phú trước tuổi 30? Có nghĩa là không nhất thiết con ông cháu cha. Còn cơ chế chính sách là ưu tiên và ưu tiên con cháu trong nghành đầu tiên. Đừng đi tìm trị tuyệt đối công bằng. Bởi vì ông cha ta và chính ta có đủ tài xây dựng lên xã hội này và làm chủ để hưởng quả ngọt như chúng ta thấy giờ đây. .......... Nếu không có tài anh 29 tuổi kia cũng không thể ngồi lâu trên chiếc ghế kia 3>5 năm trong thời đại này. Có công bằng không?
3226 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết