Avatar's chelx

Ghi chép của chelx

Thử liệt kê các chức năng từ tổng quan tới chi tiết của Linkhay

- Gửi tin 
- vote tin 
- bình luận
- loan tin
- up ảnh
- tạo kênh
- quan tâm kênh 
- quan tâm người khác
- ẩn cmt 
- "phớt"
- viết ghi chép
- giới thiệu
- tag

- " hot tin "
- tin mới
- cập nhật cmt bạn bè
- kênh quan tâm 
- tin nổi bật
- thành viên đáng quan tâm
- đồng bộ hóa với các mạng xã hội

- .....
3155 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo
chelx
Tin sắp Hot là tin do bạn bè mình gửi, hoặc tin nằm trong kênh mình quan tâm, kênh mình quản trị và nằm cùng kênh với tin đang đọc. Nên mỗi người sẽ thấy list tin sắp HOT là khác nhau.
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết