Avatar's cncmobile

Ghi chép của cncmobile

Tính huống giao thông khó sử

Câu chuyện có thật đã từng chứng kiến
1 lần tham gia giao thông trong tây nguyên gặp 1 xe của các bác dân tộc đèo 3 bị chú công an bắt,
 Bác dân tộc hỏi "
 Chú công an bắt mình vì tội gì.
 Chú công an bảo:
 Bác trở 3 ngừoi vi phạm phátp luật.
Bác dân tộc bảo sao lúc đi mình trở 3 mà chú ko bắtg giờ lại bắt .
Chú công an ?????????????

3134 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , conechKrongNo
Website liên kết