Avatar's nlhnam

Ghi chép của nlhnam

Suggest đầu tiên trên thanh Address của bạn?

A: Amazon.com
B: Baomoi.com
C: Cab.vn
3120 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
ntvim88
I: IMDB.com
K: Ketqua.net
L: LinkHay.vn
8 năm trước· Trả lời
demen
@ntvim88: may mà linkhay.vn đã đc trỏ về linkhay,com ko thì chú viết sai rồi
8 năm trước· Trả lời
nlhnam
Hix. Bị lỗi HTML, cả list từ a-z chỉ còn ABC
8 năm trước· Trả lời
ntvim88
@demen Chẳng hiểu cái chrome của em bị sao.
Em toàn vào linkhay.com
mà gõ chữ l là nó ra linkhay.vn mới cú chứ
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết