Loan tin

[Hỏi Linkhay] Làm gì khi những Em Bé Lớn so sánh chuyện lương bổng với nhân viên khác, Cty khác?

3 năm trước · Bình luận

Nhân việc thảo luận về vấn đề con cái so sánh điểm số với bạn của bác @ntmj27 và sự công bằng : http://linkhay.com/note5301973/chuyen-cong-bang . Những chuyện tưởng như nhỏ thế này nhưng nếu chúng ta không giải quyết tốt, hoặc có xu hướng giải quyêt tiêu cục sẽ gây ra những hậu quả khá lớn cho...