Loan tin

khong de

9 năm trước · Bình luận

một năng lực hạn chế trong hưởng thụ nhục dục chỉ có thể là một sự lăng
nhục đối với một tình yêu cao cả, chứ không thể là cái gì khác! Điều này
trái hẳn với quan niệm cổ truyền lấy năng lực tiết dục làm chuẩn và cho
rằng ai nồng nhiệt về tính dục là một người xấu xa, hèn...

Loan tin

Thèm 1 nụ hôn ướt át!

10 năm trước · 7 bình luận

Chiều nay một cô bạn gửi cho mấy cái hôn gió vờ vịt trên mạng...Hôn gió thì có vị gì, lại còn hôn qua YM, bằng phím, bằng chuột nữa chứ.Nào ai cảm thấy vị tanh tanh của mặt hồ, nồng nồng ngái ngái của son
môi, chua chua của nước bọt,...