Loan tin

Nhật kỳ 19.10.2011

8 năm trước · Bình luận

Vào linkhay thấy bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu cần kiên quyết không được dùng lòng đường vỉa hè làm nơi để xe.Thế thì mình sẽ chen lấn đi xe bus, đi xe đạp, xe ôm đi làm hay nghỉ việc :))