Trở lên trên

Các kênh RSS của LinkHay

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) - Là dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa. Thông qua RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu của mình như liên kết đến tin tức, tiêu đề, tóm tắt...

Click vào biểu tượng RSS tương ứng với kênh tin mà bạn muốn nhận, sau đó thêm link đó vào chương trình đọc RSS ưa thích của bạn.

Danh mục tin RSS mà LinkHay cung cấp

Chủ đề Tin hot Tin mới
Tất cả
Tệ nạn rss rss
Khoa học rss rss
Gia đình & Sức khỏe rss rss
Lạ Funny rss rss
Khoa giáo rss rss
Comic rss rss
Ghi chép rss rss
Kinh doanh rss rss
Công nghệ rss rss
Thể thao rss rss
Văn hóa rss rss
Tình yêu & Giới tính rss rss
Giới trẻ rss rss
Sao rss rss
Giải trí rss rss
Khác rss rss

Sử dụng RSS như thế nào?

Để xem được tin từ RSS, bạn cần phải có một chương trình đọc tin chuyên biệt (RSS news reader). Hiện có rất nhiều chương trình cũng như dịch vụ miễn phí cung cấp cho bạn trình đọc tin đặc biệt này. Bạn có thể download 1 chương trình chuyên dụng từ các website (như website Download.com) hoặc đăng ký tại các trình duyệt tin trực tuyến như Netvibes, My Yahoo!, NewsGator, My AOL hoặc Bloglines

Ngoài ra bạn có thể dùng RSS của LinkHay để "nhúng" tin vào Blog của bạn.

Các giới hạn sử dụng

Các kênh tin của LinkHay được cung cấp miễn phí hoàn toàn. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ LinkHay.

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "LinkHay.com" Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của LinkHay đi kèm trong mỗi nguồn tin.

LinkHay có toàn quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.