Plutonium
Cuộc sống thật là tươi đẹp!
70 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa khengkhecPlutonium

Plutonium 9 năm trước
He he.. Mình mượn hoa hiến Phật thôi. Câu ấy của ông nào đó hình như là Voltair. Nguyên văn mình cũng không nhớ rõ: tôi không thích điều ông nói nhưng tôi sẽ đấu tranh cho đến chết vì quyền được nói của ông.
Plutonium 9 năm trước
Chính xác thì nó là: “tôi chống lại điều bạn đang nói nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết để bảo vệ quyền được nói của bạn”. Voltaire.
Website liên kết