Zonion
bạn Ming ID bị điên hay sao mà mình vào trang nào trên LinkHay bạn cũng hiện ra hỏi mình thế - 8 năm trước
670 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa ntvim88Zonion

ntvim88 8 năm trước
Em thấy nên làm một phân mục nhỏ cho Game trên BaoMoi đi bác
Đọc mà nó cứ lẫn vào CNTT - Viễn thông chán lắm :(
Zonion 8 năm trước
haiz, lý do lịch sử mà
Website liên kết