hocvalamtudau
Các bác vote, loan, còm giùm link về chủ đề học tiếng Anh nhé https://linkhay.com/link/2069599/ama-thao-luan-ve-cach-hoc-tieng-anh - 2 năm trước
102 người quan tâm
1231 bình luận
22 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa kanishihocvalamtudau

hocvalamtudau 2 năm trước
ơ thế em nhận em là clone tức là đúng như vậy à, bác phi logic nhỉ
kanishi 2 năm trước
ông kia là hoctudau, ông này hocvalamtudau : )) phiên bản nâng cấp nhẹ
Website liên kết